Vybíráme koťátko - co se skrývá za testy na HCM?

11.11.2014 20:13

V poslední době se začínají v inzerci nebo na webových stránkách chovatelských stanic objevovat informace k testům na  HCM. Dovíme se z nich i to, že kočky nebo koťata jsou po opakovaně negativně testovaných předcích. Jindy je zase např. u prodeje koťat uvedena návaznost na linie negativní na HCM. Jsou i chovatelé, kteří Vám sdělí, že netestují, protože se u jejich koček nic nevyskytlo, a nebo že oni mají kočky zdravé. V inzerci koťat bez PP zase o tom nenajdete ani zmínku.
 
Možná vás napadlo, co znamenají tyto informace? Jsou důležité, když hledám koťátko na mazlíka? Co to vůbec je HCM? Pojďme se tedy podívat, co se skrývá za HCM a co vše to obnáší pro zájemce o kočičího mazlíčka.
 
Co je hypertrofní kardiomyopatie (HCM)? 
Hypertrofní kardiomyopatie (HCM) je genetická nemoc, která se vyskytuje u koček, psů, prasat a lidí. Doposud není zcela jednoznačně jasné, jak se nemoc u koček dědí. Je ale známo, že je častou příčinou špatného oběhu, vzniku sraženin a ucpávání tepen nejčastěji s následným ochrnutím zadních končetin. Může rovněž vyvolávat tzv. náhlou srdeční smrt (SCD - sudden cardiac death). Genetické pozadí nemoci bylo prokázáno u plemene mainská mývalí a nedávno u ragdollů (Niziołek, 2004).
 
 
Které kočky můžou onemocnět na hypertrofní kardiomyopatii?
Tato nemoc se nejčastěji vyskytuje u koček následujících plemen: mainská mývalí, ragdoll, norská lesní, sibiřská, britská krátkosrstá a dlouhosrstá, sphynx, devon rex a german rex. Narůstá rovněž náchylnost na HCM u dalších plemen - siamská, barmská, birma, bengálská a perská. Samozřejmě je možné setkat se rovněž s evropskými kočkami („domácími“), které mohou onemocnět na HCM (Niziołek, 2004).
 
V jakém věku se vyskytuje hypertrofní kardiomiopatie u koček?
Nejčastěji se týká mladých koček ve věku 1-5 let, ale může se vyskytovat rovněž u koček straších nad 10 let. V tomto případě je ale vhodnější nehovořit o klasické HCM, ale o sekundární kardiomyopatii, který je obvykle spojena s chorobami seniorského věku koček, jakými jsou hyperfunkce štítné žlázy, chronická disfunkce ledvin a vysoký krevní tlak (Niziołek, 2004).
 
 
Co se děje se srdcem při výskytu hypertrofní kardiomyopatie? 
U klasické formy HCM dochází k zesílení srdečního svalu, hlavně levé strany. Může jít o zesílení pouze stěny levé komory nebo jen přepážky, nejčastěji je ale pozorována forma symetrické hypertrofie obou částí srdce, tj. přepážky a stěny levé komory (Niziołek, 2004). Velice zřídka dochází k hypertrofii stěny pravé komory. Změny na srdci způsobují často vznik šelestu slyšitelného při kardiologickém vyšetření.
Poměrně typickým projevem u koček je hromadění tekutiny v hrudníku nebo plících (otok plic), což způsobuje výrazně zvýšený výskyt dušnosti. Někdy se vyskytuje průběh nemoci bez projevu. HCM je pak objeveno náhle během klinického vyšetření nebo kočka doposud zdravá náhle umírá.
 
Jak zjistit hypertrofní kardiomyopatii?
Základním diagnostickým nástrojem je echokardiografické vyšetření (sono). Výjimkou jsou plemena mainská mývalí a ragdoll, kde se provádí sono i genetický test. U britských koček je možné HCM zjistit jen pomocí sono vyšetření srdce. Na echokardiografickém vyšetření lze ověřit, jestli kočka nemá srdeční vadu, ověřit tloušťku stěny levé komory a mezikomorové přepážky, velikost levé síně a pomocí speciálního dopplerovského zobrazování určit rychlost, směr a typ průtoků krve přes aortu, plícní tepnu a chlopně. Echokardiografické vyšetření je v současné době diagnostickým standardem v případě určování chorob srdce u koček. Starší kočky (nad 8-10 let) by měly mít ještě dodatečně změřený tlak krve a určenou hladinu hormonů štítné žlázy. Echokardiografické vyšetření dovoluje určit správnou léčbu a umožňuje při dalších vyšetřeních určit postup nemoci (Niziołek, 2004).
 
Je kardiomyopatie vrozenou vadou?
Kočka nemocná na HCM se s ní nerodí, takže z klinického pohledu jde o klasickou vadu srdce, přesto z důvodu potvrzení dědičné náchylnosti a objevení genu zodpovědného za chybnou změnu stavby srdečního svalu (jen pro mainskou mývalí a ragdolla) je možné ji považovat za genetickou vadu. 
Kočka se narodí s vadným genetickým materiálem, vývoj této nemoci je pozvolný. Často se první projevy nemoci objeví teprve po 12-24 měsících života, někdy i později. Stává se, že zjišťujeme chorobu ve věku 5-6 let. Proto, zejména u plemen ohrožených nemocí, je důležité pravidelné kardiologické vyšetření (zejména echokardiografické) v odstupech 12-24 měsíců, provedené specialistou kardiologem. Má to velký význam v chovatelských liniích (Niziołek, 2004).
 
Lze HCM vyléčit?
Není to nemoc, kterou lze zcela vyléčit. V současnosti existuje několik druhů účinných léků, které při správné kombinaci po důkladném kardiologickém vyšetření dovolí významně prodloužit kočce život, a zejména zlepšit její životní pohodu. Vhodné léky jsou voleny individuálně podle potřeb kočky a jejího aktuálního klinického stavu (Niziołek, 2004).
 
Jak dlouho žije kočka s HCM?
Jestli je nemoc včas odhalena, můžeme kočce život prodloužit v závislosti na formě nemoci. U slabších forem HCM může kočka prožít plnohodnotný dlouhý život. Vyžaduje to však pravidelný kontakt s ošetřujícím veterinářem nebo s veterinářem kardiologem, kteří budou vhodně modifikovat léčbu a doporučovat s odstupem několika měsíců vyšetření krve. Podstatné je zejména provedení kontrolních vyšetření krve, zaměřených na činnost ledvin nebo koncentraci hořčíku (Niziołek, 2004).
 
Kdy je potřeba testovat kočky na HCM?
Kočky plemen, které patří do rizikové skupiny, by měly být testovány pravidelně od 12-18 měsíců věku a před prvním testem by neměly být použity v chovu. Genetické testy u mainských mývalích a ragdolů je možné udělat v každém věku.
Echokardiografické (sono) testy je potřeba provádět opakovaně po celou dobu chovnosti koček, tj. zhruba do 7-8 let věku. Doporučovaným minimem je provedení sono testu srdce ve věku 18-24 měsíců a dále v 3, 5 a 7 letech. Frekvenci testů určuje veterinární kardiolog v závislosti na výsledcích sono testů a individuálních okolnostech (Niziołek, 2004).
 
 
Co z toho všeho plyne pro zájemce o kočičího mazlíčka?
 
  • I když hledáte koťátko na mazlíčka, najděte si chovatelské stanice, kde jsou oba rodiče koťátek pravidelně a opakovaně testováni na HCM. Testy se provádějí jednou ročně nebo jednou za dva roky od 12 měsíců věku kočky do cca 7-8 let. Je proto v zájmu každého zodpovědného chovatele tyto testy u chovných koček pravidelně provádět.
  • Nenechte se uchlácholit slovy o provádění testů, ale vyžádejte si certifikáty přímo k nahlédnutí.
  • Nenechte se zmást tím, že koťátka jsou z linií pravidelně negativně testovaných na HCM. U  koček Kanadský Sphynyx totiž neexistuje genetický test, takže nemůžeme vůbec hovořit o negativních liniích.
  • Nenechte se uvést v omyl ani tím, že testovaní byli předci koťátka. Tyto informace nesvědčí o zdravém chovu, ale jen o nezodpovědnosti chovatele, který neeticky uvádí zájemce o koťátko v omyl. Test předků, často jen ze strany jednoho rodiče koťátka, vůbec nic nezaručuje, pokud nejsou pravidelně a opakovaně testovaní oba rodiče koťátek.
  • Pamatujte na to, že chovatel, kterému záleží na zdraví svých odchovů, nikdy nebude uvádět testy předků chovných koček, aniž by sám tyto testy opakovaně neprováděl. Pokud na tyto informace narazíte, svědčí to o tom, že takový chovatel se schovává za testy druhých chovatelů, aniž by vynaložil jakékoliv úsilí a finance pro testování vlastních chovných koček a tím Vám také žádné zdraví u kotěte zaručit nemůže.
  • Nespoléhejte se ani na tvrzení chovatele, že jeho kočky jsou na pohled zdravé a nic jim nechybí. V řadě případů HCM odhalí jen sono vyšetření srdce.  
 
Co říci závěrem?
 
Nebojte se pořídit si koťátko vysněného plemene. HCM představuje největší riziko jen tam, kde se nehledí na zdraví chovu a testy se neprovádějí. Ve stanicích, kde jsou kočky pravidelně testovány, je riziko nemoci snížené na minimum.
 
Použité zdroje:
1. NIZIOŁEK R. (2004): Kardiomiopatia przerostowa kotów (HCM – hypertrophic cardiomyopathy) [on-line]. [cit. 12. 5. 2013]. Dostupné z: https://www.niziolek.com.pl/HCM.html.
 
 
Autor článku: RNDr. Monika Mulková
FotoArchiv Sphynx Cattery Mutiny,CZ

Zpět

Kontakt

Sphynx Cattery Mutiny,CZ Sandra Lamichová
Ostrava

+420.603975205

Copyright © 2012 | Sphynx Cattery MUTINY,CZ

Tvorba www stránek zdarmaWebnode