Řeč těla koček aneb jak kočky mluví

13.10.2014 16:44

Kočky se stejně jako ostatní živočichové potřebují nějak dorozumívat se svým okolím. Kvůli tomu, že neumí mluvit, si musely vytvořit širokou škálu různých gest a grimas, které jsou pro ostatní zvířata lehce srozumitelná. Bohužel, my lidé s tím občas míváme problémy.

Ocas kočky

Ocas vztyčený přímo nahoru

Takovouto polohu ocasu nejčastěji vidíme u koček, které potkají oblíbenou osobu nebo zvíře. Ocas se může lehce chvět. Potom kočky ocas o svoje oblíbence třou a ovíjí jej kolem nich. Tímto jednáním kočka ostatním sděluje: „Toto je moje." Pokud je v této poloze konec ocasu ohnutý ke straně, kočka se sice o nějaký objekt zajímá, ale je nejistá a neví, co přesně má dělat. Kočka, která se ocitla v nějakém sporu, bude mít ocas vzpřímený a lehce nakloněný. Dává tím najevo, že je připravena zaútočit a třeba vyhnat vetřelce ze svého teritoria. Pokud je ocas ve vzpřímené poloze ztuhlý a naježený, znamená to, že je kočka agresivní, v podstatě Vám takto vyhrožuje, že zaútočí.

Švihání ocasem

Když kočka švihá ocasem ze strany na stranu, je rozčilená. Pokud kočka švihne ocasem prudce a jen jednou, vyjadřuje tím: „Nechci s tebou mít nic společného." Většinou je takové švihnutí doprovázeno odvrácením pohledu, případně odchodem pryč.

Kočičí uši

Uši položené dozadu

Kočka s takto postavenýma ušima se připravuje k boji. Pravděpodobně se stalo něco, co ji rozrušilo a dalo jí důvod obávat se o svou bezpečnost.

Uši položené dopředu

Takto položené uši vidíme u koček, které číhají na kořist. Snaží se tak co nejvíce zmenšit a být nenápadné.

Vzpřímené uši

Vzpřímenýma ušima vyjadřuje kočka o něco zájem, například když zahlédne kořist.

Pohyby těla kočky

Otírání se

Když se kočka o někoho nebo o něco otírá, není to pouze vyjádření náklonnosti. Tímto způsobem kočka také označuje to, co jí patří. Pokud jde o lidi, většinou se tře celým tělem. Věci obvykle označuje třením brady.

Trucování

Pokud kočce za něco vyhubujete, může se stát, že se k Vám obrátí zády a bude trucovat. Stejně zareaguje, když se jí budete smát. Pokud se k Vám obrátí zády, nemusí pokaždé trucovat. Může se také jen snažit předstírat, že se nic nestalo.

Kočičí tlama

Olizování

Když se kočka olizuje, je nervózní a úzkostlivá. Pokud olizuje někoho jiného, je to projev sympatií a důvěry.

Kočičí úsměv

Kočky jsou schopné stáhnout koutky úst dozadu a vytvořit tak jakýsi úsměv. Ten značí spokojenost se sebou sama, je to výrazsamolibosti.

Co kočka dokáze s očima

Přivřené nebo zavřené oči

Kočka takovýmto výrazem vyjadřuje spokojenost, často bývá doprovázen předením.

Široce otevřené oči

Takto vypadá kočka, kterou něco vyrušilo a není si úplně jistá, o co jde.

Upřený pohled

Pokud kočka upřeně kouká do očí někoho jiného, pokouší se ho vytlačit z jeho teritoria. Když nezabere jen tento výhružný pohled, zaútočí. Proto byste nikdy neměli kočce zírat do očí. I kdyby Vaše úmysly byly přátelské, kočka by si to mohla špatně vyložit.

Kočky jsou schopné vyjádřit pomocí svého těla, mimiky a gest obrovské množství pocitů, přání a dalších věcí. Záleží jen na nás, jak dobře je budeme znát a jak jim porozumíme.

Autorka: Jana Hujerová

Zdroj: https://www.miciny.cz/clanky/chovani-kocek-55/rec-tela-kocek-aneb-jak-kocky-mluvi-4402/

Zpět

Kontakt

Sphynx Cattery Mutiny,CZ Sandra Lamichová
Ostrava

+420.603975205

Copyright © 2012 | Sphynx Cattery MUTINY,CZ

Tvorba www stránek zdarmaWebnode