Mýty a pověry o kočkách

31.08.2014 16:22

Soužití kočky a člověka nebylo vždy jednoduché a často se pohybovalo od jednoho extrému k druhému, od naprostého zbožňování a uctívání k nenávisti.
 
Co se tradovalo za dob egyptských
V tomto období měly kočky nejvýsadnější postavení. Kočkám byly přisuzovány tajemné vlastnosti, schopnost vidět za šera je v očích Egypťanů činila nadpozemskými. Úmrtí kočky v rodině představovalo obrovskou ztrátu, celá rodina truchlila a její hlavní člen si vyholoval obočí na důkaz žalu. Jestliže v Egyptě začal hořet dům, první starostí majitele byla záchrana kočky. Ještě na vyšším stupínku uctivosti byly kočky chrámové a palácové. Celý život byly hýčkány, po smrti mumifikovány a velkolepě pohřbeny. Černou kočku považovali za mazlíčka boha smrti. Věřili, že pokud s ní člověk zachází dobře, bůh smrti se jim odvděčí, až se dostanou do říše mrtvých. V egyptské Knize mrtvých najdeme popis mnoha šperků, které dostávaly domácí černé kočky. Často kočku po smrti jejího majitele zabili a mumifikovali, aby mohli být pohřbeni společně a žít spolu v říši mrtvých.
 
Vývoz koček z Egypta byl pod trestem zakázán, ale féničtí obchodníci je propašovali do celého světa na palubách lodí, nikde ale nedosáhly podobného postavení. Staří Řekově ztotožňovali kočky s ženami, zvláště s bohyní Venuší. Šlo o bohyni zemědělců a plodnosti. Kočku v žádném případě nepovažovali za domácího mazlíčka, jejím úkolem spolu s lasičkou a kunou bylo hubit hlodavce.
 
Kočka a čarodějnictví
Nelze jednoznačně určit, proč od počátku 15. století začaly být vztahy mezi kočkou a člověkem tak nepřátelské. Hlavní podíl na tom jistě mělo křesťanství nejprve katolické, později protestantské. Dle jejich názoru se satan zjevoval v podobě černé kočky a navštěvoval tímto způsobem lidi. U čarodějnic se věřilo tomu, že se až devětkrát dokáží převtělit v kočku a uniknout tak smrti (odtud možná pramení vznik pořekadla o devíti životech kočky). Kočkám nijak nepomohlo ani tvrzení, že přivolávají katastrofy (povodně, epidemie) nebo že jsou jejich části těl používány k přípravě lektvarů.
Pronásledování vyvrcholilo na počátku 19. století, byl to čas perzekuce jak koček, tak jejich majitelů. V postním období bylo možné kočku „oprávněně" zabít a obětovat ji. V mnohých částech Evropy byly vhazovány do ohně, napichovány na kůl, věšeny.
 
Několik méně známých pověr
  • Při stavbě nového domu byla zazdívána kočka (někdy bohužel i živá) pod schody nebo do zdi, aby jak domu, tak jeho majiteli přinesla štěstí
  • Kočka narozena v květnu přiláká do domu hady, byla tedy usmrcena nebo odsouzena žít divoce
  • Kočka se nesmí prodat, v opačném případě neloví
  • Dívka, která má ráda kočky a chová je, se nikdy nevdá a bude do smrti pannou
  • Ještě jedna pověra byla v průběhu 16. a 17. st. velmi rozšířena. Tradovalo se, že kočka nesmí být v přítomnosti mrtvého člověka, protože jej promění v upíra. Náhodné zatoulání kočky k mrtvému člověku znamenalo její smrt.
Pronásledování odeznělo až s koncem 17. století. Příčin bylo hned několik. Předně se rozmohl dovoz zboží a cestování na lodi, kde kočky hubily hlodavce a krysy a v neposlední řadě bránily šíření moru ve městech taktéž lovením.
 
Pověry, které přetrvaly dodnes
  • Kočky nemají rády vodu - tvrzení je pravdivé jen částečně. Voda je nepříjemná pouze pro kočku, která na ni není zvyklá. Naučíme-li kočku styku s vodou, bude ji milovat, protože je vynikajícím plavcem.
  • Kočka vždy dopadne na všechny čtyři - to je velký omyl! Kočka se může velmi vážně zranit především při pádu z nízkých výšek, nemá totiž dostatek času k vyrovnání páteře pro bezpečný dopad.
  • Kočky jsou falešné - z vlastní zkušenosti musím říct, že naopak. Jsou velmi věrné, a pokud si vás vyberou za svého vůdce smečky, jsou vám bezmezně oddané. Je ovšem pravdou, že pouze vám, ostatní členy domácnosti kočka respektuje, ale přátelsky se s nimi stýká, pouze pokud ona sama chce.
  • Kočka vzatá z útulku se bude toulat - v drtivé většině případů kočka bude vděčna a nebude mít tendenci vás vůbec opouštět, naopak, jakmile vám začne důvěřovat, ocení vaši péči věrností a přátelskostí.
Autorka: Marcela Mrázkov
Zdroj: https://www.miciny.cz/clanky/o-kockach-51/myty-a-povery-o-kockach-4316/
Fotto archiv Sphynx Cattery Mutiny,CZ
https://sphynx-mutiny.blogspot.cz/2014/08/myty-povery-o-kockach.html
 

Zpět

Kontakt

Sphynx Cattery Mutiny,CZ Sandra Lamichová
Ostrava

+420.603975205

Copyright © 2012 | Sphynx Cattery MUTINY,CZ

Tvorba www stránek zdarmaWebnode