Geny A a T pro kresbu

29.04.2014 11:39

Gen A (aguti faktor) ve svých dominantních podobách způsobuje projev kresby na srsti kočky (každá kočka má kresbu, ale projeví jen při dominantní konstalaci genu A). Kresby rozeznáváme čtyři:

Ticked tabby (habešská kresba) - tvoří ji pouze takzvaný ticking - chlup kočky je pruhovaný, srst je tmavší podél páteře (tzv. úhoří pruh)

Tygrování - pruhy
Tečkování - tečky
Mramorování - oválné skvrny či silnější pruhy než u tygrování

Ticked Tabby       Tygrování 

Tečkování       Mramorování 

Tygrování a tečkování mají stejný genotyp, liší se fenotypem a proto je další chov například tečkovaných koček závislý na selekci tečkovaných koťat.

A - dominantní alela pro kresbu, tzv. aguti
a - recesivní alela pro plnou barvu bez kresby, tzv. non aguti

AA - kočka je s kresbou 
Aa - kočka je s kresbou a nese vlohu pro plnou barvu
aa - kočka nemá kresbu a nenese jí

U červených a krémových zvířat se kresba projeví i tehdy, není-li přítomen aguti gen A. Proto je chov červených a krémových koček bez kresby založen na selekci. Červené a krémové kočky tedy mohou být fenotypově s kresbou, ale genotypově bez kresby. Je-li červená či krémová kočka fenotypově i genotypově s kresbou zjistíme tehdy, pokud se ze spojení s jinou kočkou bez kresby narodí koťata s kresbou jiné barvy než červené či krémové.

Př. Ze spojení černé kočky a červeně mramorovaného kocoura se narodí želvovinová kočka s kresbou nebo černý kocour s kresbou, pak otec koťat je genotypově s kresbou, tedy má aguti faktor A.


Kresba ticked tabby je dominantní, může nést gen pro tečkování (tygrování) nebo mramorování. Tečkování (tygrování), může nést gen jen pro mramorování, ne pro ticked tabby
Ta - ticked tabby - habešská kresba
T - tečkování, tygrování
tb - mramorování

Zbarvení Kombinace genů Vysvětlení kombinace genů
Ticked tabby TaTa Nenese vlohu pro jiný typ kresby
  TaT Nese vlohu pto tečkování (tygrování)
  Tatb Nese vlohu pro mramorování
Tečkování tygrování TT Nenese vlohu pro jiný typ kresby
  Ttb Nese vlohu pro mramorování
mramorování tbtb Nenese vlohu pro jiný typ kresby

Křížení kočky  ticked tabby bez vlohy pro dlaší kresbu a kocoura s mramorovanou kresbou

  Ta Ta
tb Tatb Tatb
tb Tatb Tatb

Křížení dvou ticked tabby koček s vlohou pro mramorování

  Ta tb
Ta TaTa Tatb
tb Tatb tbtb

Z křížení homozygotní kočka TaTa s projevem kresby ticked tabby s kočkou s jakýmkoliv projevem kresby nemůže vzniknout jiná kresba než ticked tabby.

Ze dvou ticked tabby koček s vlohou pro mramorování se může narodit mramorované kotě.

Zdroj: https://www.kotatko.net/index.php?view=genetikaKocek05
 

Zpět

Kontakt

Sphynx Cattery Mutiny,CZ Sandra Lamichová
Ostrava

+420.603975205

Copyright © 2012 | Sphynx Cattery MUTINY,CZ

Tvorba www stránek zdarmaWebnode