Chov koček aneb výběr sphynx koťátka

20.04.2013 16:22

Kanadský Sphynx  patří v poslední době k vyhledávaným plemenům koček. Tato obliba ale s sebou nese i negativní jevy, o kterých zájemce o kotě nemusí mít při výběru svého vytouženého koťátka ponětí. Vedle 


inzerátů na koťata s PP se v inzerci objevuje záplava nabídek koťat bez PP, které často slibují typová koťátka po rodičích s PP, nebo jednom rodiči s PP, odčervení a očkování atd. V poslední době se ale setkávám s nepříjemnými zkušenostmi majitelů koťat, kteří si zakoupili kotě sphynxe a místo radosti ze čtyřnohého mazlíčka se dostavilo zklamání a často i smutný konec, končící smrtí kotěte nebo mladé kočky. I zde platí, že papír (nebo internetové stránky) snesou všechno a realita je poněkud jiná, což laik při pročítání inzerátů na první pohled nepozná. Nízká cena kotěte navíc sebou nese další skryté finanční výdaje, a to zejména na očkování nebo veterinární péči. Rozhodla jsem se proto vytvořit‚ následující text tak, aby zájemce o kotě poznal zásady chovu koček, mohl se snadněji orientovat v záplavě inzerátů koťat, a tím se vyvarovat koupě kotěte z problémových chovů. Na konci článku najdete shrnutí toho, na co si dát pozor při výběru koťátka.
  
Kotě s PP nebo bez PP


O rozhodnutí o pořízení koťátka se zpravidla jako první objevuje otázka, zda si pořídit kotě bez PP nebo s PP. Většinou se zájemci rozhodují pro kotě bez PP, protože rodokmen nepotřebují a na výstavy nebo do chovu kotě nehledají. Tady se ovšem objevuje první mylná domněnka: rodokmen (PP) je podmínkou k chovu a výstavám a PP zvedá cenu kotěte. Ve skutečnosti si zpravidla žádný chovatel neklade podmínky, které zavazují nového majitele kotěte k výstavám a chovu. V první řadě mu záleží na tom, aby se jeho kočičí drobeček dostal do láskyplných rukou. Pro úplnou informaci uvedu, že cena jednoho rodokmenu je 150 Kč, což představuje tu nejmenší finanční položku, kterou chovatelé do kotěte investují. Důvod, proč jsou ceny 
koťat s PP a bez PP odlišné, je třeba hledat v řadě jiných skutečností souvisejících s etikou chovu, se záměrem chovu samotného, s veterinární péčí, očkováním, testováním genetických vad, zajištěním kvalitní stravy, důstojných životních podmínek pro kočky i jejich koťata atd. Výsledkem toho všeho (což není na první pohled vidět při pročítání záplavy inzerátů) je zdravý, opravdu sphynxí  mazlíček, který bude svému páníčkovi dělat dlouhou dobu kočičí společnost. Pojďme se tedy blíže podívat na chov koček s PP a na vše, co s tím souvisí.

Chovatelský záměr
Na začátku rozhodnutí věnovat se chovu je u většiny chovatelů na prvním místě láska ke kočkám. Každý chovatel, který se rozhodne zodpovědně věnovat svůj čas a finanční prostředky odchovu koťátek má svůj cíl chovu. Prvotním záměrem samozřejmě je zdraví koček a jejich pohoda, dále pak odchov typových a zdravých koťátek, která budou nést znaky daného plemene a která budou dělat radost svým novým majitelům. Kromě jiných znalostí vyžaduje chov koček rovněž znalost genetiky, na základě které chovatel 


volí vhodné rodiče, dokáže určit předpokládané barvy koťat z konkrétního spojení aj. Nápomocní v tomto směru jsou rovněž poradci chovu. Typ koček je posuzován na mezinárodních nebo národních výstavách koček, na kterých je rovněž udělována chovnost. Chov nemá být v žádném případě založený na vidině finančního zisku z prodeje koťat a bezmyšlenkovitém krytí koček . Zájmový chov se zodpovědným přístupem ke zajištění výborných životních podmínek a kvalitní stravy pro kočky, veterinární péče, řádného očkování a testování koček představuje nákladný koníček, který nepatří rozhodně mezi ziskové činnosti. O zájmovém chovu s chovatelským záměrem ve smyslu výše uvedeného textu se můžeme zmiňovat pouze v případě chovu koček s PP. U koček bez PP není znám jejich původ, a proto žádný z prodávajících nemůže zaručit, že jde o čistokrevného Sphynxe, typového atd. Pokud se rozhodnete pořídit si sphynx koťátko, nebo koťátko jiného plemene, je jedinou zárukou jeho původu rodokmen. Jeho vzhled připomínající určité plemeno vám v tomto případě nikdy nezaručí, že z koťátka vyrostou takové kočky, které znáte např. z výstav ušlechtilých koček.

Chovatelská stanice
Chovatelská stanice je dle Chovatelského řádu ČSCH-SCHK „chráněné jmenné označení, přiznávané chovateli koček organizovanému v ČSCH.
Opravňuje je jej k provádění plemenitby koček v souladu s platnými chovatelskými předpisy“. U nás se nejčastěji setkáte s registrací stanic ve FIFe, jejímž členem je Sdružení chovatelů koček v České republice (SCHK), nebo ve WCF a CFA. Jde o mezinárodní svazy chovatelů koček. U koček bez PP nelze hovořit o chovatelské stanici, protože jde o neregistrovaný chov, který se neřídí žádnými pravidly, a proto nemáte na kotě žádnou záruku.
Chovnost
Kočky získávají chovnost na výstavách ve třídě otevřené určené pro kočky od 10 měsíců stáří. Na výstavě


se posuzuje exteriér kočky. Z chovu jsou vyřazovány kočky, které neodpovídají svým vzhledem danému plemeni a které nesou zjevné genetické vady, např. šilhavost, zálomky na ocase, nesestouplá varlata, nekorektní zkus, hluchota zejména u čistě bílých koček aj. Tyto kočky jsou z chovu vylučovány a nelze na nich odchovávat koťátka. Dále platí, že na kočkách s PP nelze odchovávat koťata bez PP. Znamená to, že všechna koťata z vrhu po uchovněných rodičích musí dostat rodokmeny. Z toho rovněž vyplývá, že je neopodstatněné používání koček s PP k odchovu koťat bez PP, což se často objevuje v inzerátech. Zájemce o kotě by mělo v tomto případě zajímat, proč rodiče nezískali chovnost a proč jsou tedy na nich odchovávána koťata bez PP. Příčinou totiž může být výše uvedené vyřazení z chovu z důvodu genetických vad. Neopodstatněné je rovněž zdůvodnění, že kočka by musela na výstavy. Jak jsem již uvedla výše, postačí absolvovat jednu výstavu k získání trvalé chovnosti, což ani z důvodů finančních nebo časových nepředstavuje podstatnější zátěž.

Chov koček
Jakmile kočky získají chovnost, mohou být zařazeny do chovu. Kočka může být kryta po dosažení 1 roku věku. Výjimkou jsou kočky, kdy na základě lékařské zprávy veterináře může být povoleno krytí kočky od 10 měsíců stáří. Kocouři mohou krýt taktéž od 1 roku věku. Kočka může mít maximálně 3 vrhy za období dvou let.
Chovný kocour může v průběhu 14 dní krýt maximálně dvě různé kočky, s výjimkou jednoho náhradního 


krytí. Kočky, které rodí opakovaně císařským řezem jsou vyřazovány z chovu. Vhodné spojení kočky a kocoura se volí na základě toho, jaké vlastnosti chce chovatel u koťat získat. Důležité je rovněž volit rodiče koťat tak, aby nedocházelo k úzké příbuzenské plemenitbě, která je určena pro zkušené chovatele a jen pro přesně daný chovatelský záměr. U koček bez PP nemůže nikdo zaručit, zda rodiče koťat nejsou v příbuzenském vztahu, což může přinášet zdravotní rizika pro koťata. Rodiče koťat jsou testování na infekční nemoci FIV a FeLV. Nemocné kočky předávají infekci svým potomkům a takto nakažená koťátka se zpravidla nedožívají více jak 1 roku. Protože u kanadského Sphynxe se vyskytuje dědičné onemocnění srdce (HCM), mají být kočky pozitivní na tyto nemoci vyřazeny z chovu.

Koťátka
Koťátka přicházejí na svět po cca 64 dnech březosti kočky. Délka březosti může být o 4-5 dnů kratší nebo delší než uváděný průměr. Zhruba od 4 týdnů začínají koťátka jíst kromě mateřského mléka i pevnou stravu. Důležité je zajištění kvalitní stravy pro koťátka i kojící kočku. Nevhodná strava má špatné následky, 


odrážející se na vývoji koťátek a kondici jejich matky. Odběr koťat je možný ve věku 13 týdnů, kdy jsou koťátka již plně odstavená a socializovaná. Pro správnou socializaci kotěte je důležitý nejen kontakt s běžným provozem domácnosti, ale rovněž kontakt s matkou a ostatními sourozenci. Nesocializované, brzo odebrané kotě může mít problémy se začleněním do běžného života v nové rodině, což se projevuje např. agresivitou vůči majiteli. Ve věku 13 týdnů jsou koťata očkována na infekční nemoci. První vakcinace se provádí zpravidla ve věku cca 8 týdnů, přeočkování následuje po 3 - 4 týdnech. Zhruba týden po druhém očkování jsou koťátka připravena k odběru. Povinné je očkování proti panleukopenii, kaliciviróze a rhinotracheitidě. V očkovacím průkazu musí tedy být uvedeno očkování a přeočkování koťat proti těmto nemocem, tedy dvě očkování v odstupu 3 - 4 týdnů. Koťata se dále minimálně 2x odčervují, což musí být rovněž uvedeno v očkovacím průkazu. U koťátek si dále ověřte, zda nemají zahleněné nosní dírky a oči. Rovněž uši koťat a zadeček musí být čistý.

Prostředí
Kočky žijí společně s člověkem v domácnostech, kde hygienické podmínky odpovídají standardním zvyklostem člověka. V žádném případě nemají být trvale odděleny od obytných prostor bez kontaktu s člověkem. Důležité je rovněž, aby byl zachován optimální počet koček na obývanou plochu. Kočky nesmí být vystaveny trvalému stresu z nedostatku prostoru.  Kočky nesmí být rovněž drženy v klecích. Výjimku stanoví např. ohrádky pro koťátka, nebo izolace nemocných koček. Chovatel musí kočkám dále zajistit odpovídající množství misek na krmení, záchodků, škrabadel a pelíšků na spaní. Kočky žijí v trojrozměrném prostoru, a proto musí mít možnost přístupu na vyvýšená místa.


Výše uvedené skutečnosti se řídí chovatelskými předpisy (viz Použité zdroje), jejichž dodržováním jsou vázání chovatelé koček s PP. V případě koček bez PP neexistují žádná pravidla, která musí být dodržována a tomu následně odpovídá kvalita koček a hlavně jejich zdravotní stav a mnohdy i podmínky, ve kterých vyrůstají. Každý, kdo se chce věnovat chovu zodpovědně, má možnost stát se členem Sdružení chovatelů koček v České republice. Náklady na formální záležitosti s tím spojené jsou minimální ve srovnání s finančními náklady pro zajištění kvalitní výživy, veterinární péče, zdravotních testů a dalších potřeb pro kočky. Otázkou tedy zůstává, jaké jsou skutečné důvody odchovávat koťata bez rodokmenu s nejasným původem, bez zajištění testů, vakcinace, kvalitní stravy atd.  Na to by si měl dát pozor každý zájemce o kotě.

Na co si dát pozor při výběru koťátka
Pokud chcete kotě konkrétního plemene, kupte si kotě s rodokmen, který zaručí jeho původ. Nelze hovořit o chovu typových a čistokrevných koček v případě odchovů bez PP, u kterých není znám původ rodičů kotěte a u kterých nebyly posouzeny kvalifikovaným posuzovatelem exteriérové znaky daného plemene. Jestli vám nezáleží na konkrétním plemeni kočky, rozhodně uděláte lépe, když poskytnete domov opuštěným kočičkám z útulku.
Při výběru kotěte se nenechte unést nedočkavostí a nadšením pro koťátko, ale v klidu se podívejte po různých nabídkách koťat, prostudujte si internetové stránky různých stanic a domluvte si návštěvu ve vybraných stanicích. Podívejte se na prostředí, ve kterém kočky žijí, nechte si ukázat koťátka a matku, popř. oba rodiče koťat. Pokud se vám cokoliv nezdá ať už v prostředí samotném, nebo u koček, popř. na přístupu chovatele k vám, koupi kotěte z takových podmínek pečlivě zvažte. Nekupujte koťata z klecových odchovů nebo z prostředí s nevyhovujícími hygienickými podmínkami.
Rozhodně byste neměli kupovat kotě „ve dveřích“ bez kupní smlouvy, povinného očkování a záruky původu plemene, tj. rodokmenu. Ani v případě výběru kotěte neplatí, že levnější koupě je správné rozhodnutí. Osobně znám smutné příběhy zklamaných majitelů takovýchto koťat, které nejednou končí smrtí mazlíčka kvůli nezodpovědnému přístupu „chovatele“.


Certifikát HCM testu

Nechte si předložit očkovací průkaz, ve kterém musí být uvedeno povinné očkování proti panleukopenii, kaliciviroze a rhinotracheitidě, potvrzené razítkem veterinárního lékaře. Každé kotě musí být naočkováno cca ve věku 8 týdnů a poté přeočkováno po 3-4 týdnech. Každé kotě musí tedy mít vlastní očkovací průkaz. Taktéž v očkovacím průkaze musí být uvedeno min. 2x odčervení koťat. Předčasným odběrem nenaočkovaného kotěte vystavujete kotě zdravotnímu riziku a sebe nepříjemnostem. Povinné očkování musí mít samozřejmě i rodiče koťat, což by na požádání měl chovatel rovněž doložit jejich očkovacím průkazem.
Zajímejte se o to, zda jsou kočky testovány na FIV a FeLV. Na FeLV je možné kočky očkovat. Někteří chovatelé prodávají koťata vakcinována na tuto smrtelnou infekční nemoc, která se mezi kočkami neočkovanými a netestovanými objevuje. Testy na infekční nemoci jsou směrodatné jen tehdy, jestli se kočka od jejich provedení nedostala do styku s cizími kočkami (např. krytí, pohyb venku, výstavy).
Zjistěte, zda chovatel má povědomí o genetických nemocech, které se mohou u daného plemene vyskytnout. U Kanadského Sphynxe  se jedná o dědičné onemocnění srdce (HCM), o kterých by měl chovatel vědět a měl by zajistit testování svých chovných koček, aby nedocházelo k odchovu nemocných koťat.
Chovateli se zodpovědným přístupem k chovu koček záleží na svých odchovech a zajistí pro majitele svých koťat chovatelský servis, tj. rady a pomoc po celou dobu života kotěte, a to bez ohledu na to, zda je kotě určeno k chovu nebo na mazlíka.Autor článku: RNDr. Monika Mulková, Ph.D., Silver Rain,Cz

Zpět

Kontakt

Sphynx Cattery Mutiny,CZ Sandra Lamichová
Ostrava

+420.603975205

Copyright © 2012 | Sphynx Cattery MUTINY,CZ

Tvorba www stránek zdarmaWebnode